Елитни преподаватели

Най-важният фактор! Това са хората, пряко отговорни за вашия прогрес, живата връзка между вас и езика. Уви, поради голямата популярност на английския език през последните години, настъпи обезценяване на критериите за преподаване. Университетското образование е само първото условие за професионализъм. Нужни са още психологически подход и емоционална интелигентност, особено що се отнася до работата с деца. Прочети повече »

Работеща методика

Стратегията, която ще доведе до вашия успех! Езикът на класната стая в УИЛЯМ ШЕКСПИР е английски! Единствено в първо и второ ниво се допуска прибягването до български език с цел по-точното и разбираемо представяне на материала и усвояването му от курсистите в една по-ниско стресова среда.

Подходящи учебни материали

Верни спътници и на преподавател и на обучаем! Важно е учебниците да са автентични, т.е. да са от оригинални англоезични издателства. Прочети повече »

Комфортна учебна среда

От съществено значение! Има цели методически школи, които са базирали обучението на интериор и атмосфера. За да се получи качествена симбиоза между преподаване и усвояване на учебния материал, комфортът на учебните стаи е от първостепенна важност. Прочети повече »

Обратна връзка

Финалният щрих, без който целият процес на обучение би бил безсмислен! Оценките върху усвоения материал, присъствеността, както и редовната връзка с родителите на учениците гарантират още по-успешен учебен процес!

Каква е нашата мисия?

Вие да проговорите английски като втори роден език!

Децата ви да получат равен образователен старт, какъвто имат връстниците им в другите европейски страни!