Езикови системи

FLY HIGH

Fly High е високо мотивираща система за деца в четири нива, която поднася на най-малките граматика, четене, писане, слушане и говорни умения по един забавен и увлекателен начин. В работата си учителите използват допълнителни мултимедийни ресурси за интерактивна дъска, което прави системата любима на поколения деца. Следвайки героите на учебника в техните щури приключения, с комикси, игри и песни, малките ученици затвърждават наученото. Плюс още много упражнения от интерактивния CD-ROM!

WORLD WONDERS

World Wonders е система, тематично съобразена с нуждите и интересите на тийнейджърите. Четирите части на серията предлагат интегрирано развитие на основните речеви умения: слушане, четене и писане, както и стабилно усъвършенстване на знанията по граматика и лексика. Интерактивният софтуер внася колорит в часовете по английски, гарантирано приковавайки вниманието на младежите към темите на урока. Системата следва принципите на Общата европейска езикова рамка на Съвета на Европа, съчетавайки поразително красиви снимки и статии, вдъхновени от съдържанието на National Geographic. Материали на National Geographic също са включени и в DVD материалите към нивата.


СЕРТИФИКАТНИ НИВА

Трите сертификата на Кеймбридж – FCE, CAE, CPE са известни с това, че имат безсрочна валидност! Това ги прави предпочитани формати, както от ученици, така и от възрастни.

Сертификатните курсове в УИЛЯМ ШЕКСПИР слагат акцент върху усъвършенстването на всички пет умения до взимането на изпита с мечтаната оценка. Освен граматически и лексикални упражнения, овладяване на всички писмени формати и максимално трениране на Speaking-уменията Ви с официален изпитващ, в сертификатните курсове е включена и задължителната симулация на реален изпит – два пробни изпита, които ще дадат добра представа за истинските Ви шансове. УИЛЯМ ШЕКСПИР е ОФИЦИАЛЕН ПОДГОТВИТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА КЕЙМБРИДЖ, така че може и да ви регистрира за изпита.

FCE (Cambridge English: First)

Това е първият от сериозните сертификатни изпити на Кеймбридж, който се признава от множество университети и колежи като доказателство за ниво на владеене на езика над средното. Ако намеренията ви са да учите или да работите в чужбина или да участвате в студентски програми като Erasmus и Work and Travel USA, FCE е сертификатът за вас. Изпитът има 5 модула: Reading (четене), Writing (писане), Use of English (употреба на езика), Listening (слушане), Speaking (говорене). FCE съответства на ниво B2 от Общоевропейската езикова рамка, а подготовката в УИЛЯМ ШЕКСПИР се базира на системата Expert First.

CAE (Cambridge English: Advanced)

Въпреки, че се равнява на С1 (Effective Proficiency) от Общоевропейската езикова рамка, сертификатът за напреднали е изпит на доста по-високо ниво от FCE. Поради тази причина, масово университетите в Обединеното кралство и все по-голям брой университети в САЩ признават CAE, както и много работодатели по целия свят. CAE е организиран в пет модула: Reading (четене), Writing (писане), Use of English (употреба на езика), Listening (слушане), Speaking (говорене). Езиковата система за подготовка на този амбициозен изпит е Expert Advanced.

CAE (Cambridge English: Proficiency)

Третият сертификат на Университета Кеймбридж представлява най-високото ниво на изпитите по общ английски. Това е ценна квалификация за всеки, който иска да се развива професионално в сфери, в които се изискват езикови умения на академично ниво като бизнес, медицина, инженерни науки и много други. Счита се, че издържалите изпита кандидати са достигнали ниво на владеене на езика, равняващо се на нивото на англоговорящ. CPE се признава от висши учебни заведения и работодатели от цял свят. Има пет модула: Reading (четене), Writing (писане), Use of English (употреба на езика), Listening (слушане), Speaking (говорене) и съответства на ниво C2 (Mastery) от Общоевропейската езикова рамка. Системата, акомпанираща подготовката ви за това астрономическо ниво е Expert Proficiency.

IELTS

Този масов изпитен формат има валидност 2 години. Състои се от четири компонента: Reading, Listening, Writing и Speaking. Разделен е на два модула: Academic и General Training.

Academic Module служи за кандидатстване във висше учебно заведение или за работа по специалност, в която се изисква много високо владеене на английски език. Резултатите се признават от всички университети във Великобритания, Нова Зеландия, Австралия, Канада, както и от хиляди университети в САЩ и Европа. Частите Reading и Writing оценяват дали кандидатът е способен да учи в академична среда. Приемът за бакалавърски, магистърски и други академични курсове се базира на резултатите именно от тези два модула.

General Training Module е предназначен за бъдещи имигранти в Австралия, Канада и Нова Зеландия или за хора, желаещи да се включат в образователни програми, но не на академично ниво. Частите Reading и Writing не са с академична насоченост, а са ситуирани в по-общ социален контекст.

Подготовката за IELTS в УИЛЯМ ШЕКСПИР залага на компилация от множество автентични изпитни материали, както и две симулации на реален изпит.

TOEFL

Интернет-базиран (iBT), този изпит оценява познанията ви по академичен американски английски, поради което се признава от най-масов брой университети, не само в Съединените щати, но в Европа и света. Състои се от 4 части - Reading, Listening, Writing, Speaking и притежава валидност от 2 години. Курсът за подготовка в УИЛЯМ ШЕКСПИР методично и поетапно въвежда и затвърждава всички компоненти на изпита. Обучението е организирано в мини-групи и се води на компютри и мултимедийна дъска. Материалите, които курсистите ползват, се осигуряват от училището. Във формата на курса присъстват задължително два пробни изпита, които дават точна представа за реалните ви шансове.