Събития »

Достъп до официалната Pretesting система на Cambridge

Училище “Уилям Шекспир“ дава на своите ученици възможност да тестват знанията си преди да се явят на действителните изпити Кеймбридж - със специално осигурени от Кеймбридж предварителни тестове. След попълването им, те се изпращат обратно на институцията за проверка и оценка. По този начин, кандидатите влизат в досег с официалната система за оценяване на Кеймбридж и заедно със задължителните пробни изпити в "Уилям Шекспир", добиват идеална представа за реалния изпит.

Публикувано на : 10-05-2016